finanse
bankowość
księgowość
medycyna
prawo
literatura
mechanika
inżynieria
budownictwo
elektronika
informatyka
ochrona środowiska

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne obejmują tłumaczenia podczas:

  • rozmów i negocjacji handlowych,
  • czynności prawnych,
  • prezentacji i wykładów,
  • tłumaczenia symultaniczne (kabinowe)
ZASADY ROZLICZENIA TŁUMACZEŃ USTNYCH

W odniesieniu do tłumaczeń opisanych w dwóch pierwszych podpunktach jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa, przy czym minimalny opłacony czas pracy tłumacza wynosi 3 godz. W przypadku tłumaczeń opisanych w dwóch pozostałych podpunktach rozliczenie dokonywane jest na podstawie bloków 4 i 8 godzinnych.

Dla tłumaczeń wyjazdowych obowiązują wyłącznie bloki 8 godzinne. Ponadto Zamawiający pokrywa dodatkowo koszty przejazdu oraz pobytu tłumacza.

W przypadku odwołania przez Zamawiającego zleconej usługi na 1 dzień przed planowanym terminem tłumaczenia, Zamawiający zobowiązany jest opłacić dyspozycyjność tłumacza w wysokości 50% zamówionego okresu tłumaczenia.

o firmie | tłumaczenia pisemne | tłumaczenia ustne | cennik | referencje | kontakt